بررسی کتب اجتماعی ابتدایی

نواحی آب وهوایی ایران کدامند؟

هدفکلی:آشنایی بانواحی مختلف آب وهوایی ایران

اهداف جزئی:۱دانش آموزبتوتندشهرهای ایران راازنظردماوبارش مقایسه کند.

۲-آشنایی بانواحی خزری،کوهستانی وگرم وخشک.

۳-بتواندازروی نقشه نواحی مختلف آب وهوایی ایران راتشخیص دهد.

۴-آشنایی بازندگی کوچ نشینی،کاراصلی کوچ نشینان

۵-آشنایی باییلاق وقشلاق

۶-آشنایی بارنگ های نشان دهنده مناطق مختلف جغرافیایی

اصطلاحات درس:

خزری
  • ( صفت ) خزرانی
  • دما
  • نفس, دم, گرما, درجه‌حرارت, اندازه‌گرمی‌یاسردی
  • ( اسم ) جمع دم خونها : سفک دمائ .
  • مزاج و طبیعت .
  • کوهستانی
  • منسوب به کوهستان کوهی جبلی : منطق. کوهستانی ناحی. کوهستانی .
  • منبع:http://farsilookup.com
  • + نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:31  توسط آذرخش،احمدی،غزلباش،تسامحی  |